Ana Sayfa Havacılık/Uzay Türkiye Uzay Ajansı kuruldu

Türkiye Uzay Ajansı kuruldu

446
0
Paylaş

Türkiye Uzay Ajansı, Resmi Gazete’de yayımlanan 13.12.2018 tarih ve 30624 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kuruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile koordineli çalışacak olan Ajans idari ve mali açıdan özerk olacak ve özel bir bütçeye sahip olacak.

Ajansın Amaçları

Cumhurbaşkanlığınca belirlenen politikalar doğrultusunda bir “Milli Uzay Programı” hazırlayarak hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütecek olan ajans, uzay ve havacılık bilimi ve teknolojilerine yönelik orta ve uzun vadeli stratejik planlar hazırlayacak.

Uzay ve havacılık bilimi ve teknolojilerinin ülke kalkınması, milli güvenliğin sağlanması, kamu sağlığının ve çevrenin korunması, doğal kaynakların ve tarımsal verimliliğin tespit edilmesi, doğal afetlerin erken tespitinin yapılması ve doğal afetlerden kaynaklanan hasarların azaltılması için araştırmalar yapacak.

Türkiyenin uzaya yönelik hak ve menfaatlerinin korunması ve güvence altına alınması için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyonu sağlayacak olan ajans, diğer uzay ajanslarıyla da ikili ve çoklu iş birlikleri geliştirecek.

Ajans aynı zamanda ülke genelinde uzay ve havacılık alanında bilim ve teknolojilere yönelik ilgi ve merakın geliştirilmesinde de öncülük yapacak.

Başlıca Görev ve Yetkileri

  • Rekabetçi bir uzay ve havacılık sanayisinin gelişimi için gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak.
  • Toplumun refahı milli menfaatler doğrultusunda uzay ve havacılık teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar yürütmek.
  • Uzay ve havacılık teknolojileri alanında bilimsel ve teknolojik altyapıların ve insan kaynaklarının tesisini sağlamak.
  • Uzaya bağımsız erişim imkanı sağlayacak tesis ve teknolojilerin ülkeye kazandırılması için çalışmalar yapmak.
  • Uzay ve havacılık bilim ve teknolojileri alanındaki uzmanlık ve bilgi birikiminden milli sanayinin diğer sektörlerininde yararlanabilmesini sağlamak.
  • Milletler arası anlaşmalar uyarınca uzaya fırlatılan nesnelerin kayıtlarını devlet adına tutmak, BM nezdinde temsil işlemlerini gerçekleştirmek.
  • Ticari, bilimsel araştırma-geliştirme amaçlı uzay operasyonları ile insanlı veya insansız uzaya erişim ve uzayın keşfine yönelik operasyonları yaptırmak veya organize etmek.
  • Uzay ve havacılıkla ilgili her türlü ürün, teknoloji, sistem tasarımı, üretimi, entegrasyonu ve gerekli testlerin yapılmasını sağlamak amacıyla plan, proje ve çalışmalar yapmak.
  • Uluslararası uzay hukukundaki gelişmeleri izlemek ve muadil yabancı kuruluşlar ile iş birliği yapmak, uzay hukukuna ilişkin mevzuat dahil her türlü çalışmaları yürütmek.
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından verilen diğer görevler yapmak.

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü kapatıldı

Türkiye Uzay Ajansının kurulduğunu ilan eden kararnameyle birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde bulunan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü kapatıldı.

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan mevcut proje ve faaliyetlere ilişkin devir işlemleri de Türkiye Uzay Ajansı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında düzenlenecek bir protokolle belirlenecek.

Kapatılan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yanısıra günümüze değin uzay çalışmaları Tübitak bünyesindeki Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ve Türkiye havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) tarafından yürütülüyordu.

Kaynak: AA, Resmi Gazete

Bir Cevap Yazın